Každý rok prijímame do programu 20 účastníkov. Našim cieľom je vytvoriť rôznorodú skupinu poskladanú z učiteliek rôznej dĺžky praxe, riaditeliek a študentov pedagogických odborov. Veríme, že každý účastník má, vďaka svojim skúsenostiam, názorom a osobnosti, schopnosť obohatiť skupinu.

Aktuálni účastníci (ročník 2021/2022)

Účastníci starších ročníkov

Zdieľajte: