Pochádza z Rimavskej Soboty, ale už štvrtý rok žije v Bratislave. Študoval v Banskej Bystrici na PF UMB učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia/etická výchova/občianska výchova. Teraz učí na základnej škole a veľmi ho to baví. Myslí pozitívne a často sa v škole (aj mimo nej) usmieva. Jeho cieľom je, aby deti chodili radi do školy, aby školu považovali za miesto, kde môžu slobodne a šťastne rásť. Do Komenského inštitútu sa prihlásil, lebo chce byť ešte lepší učiteľ. Do školy chodí na bicykli a je koordinátorom Zelenej školy. Má rád turistiku, cestovanie, rád číta, ale aj posedí s kamarátmi pri dobrom pivku.