Mladší učitelia sú super. Ovládajú trendy medzi mladými a rozumejú nám. Treba motivovať mladých, aby zostali učiť na školách nové generácie.

Čo je Akadémia začínajúcich učiteľov?

Ak ste začínajúca učiteľka/učiteľ a hľadáte spôsoby, ako zatraktívniť výučbu, rozvíjať u žiakov nielen vedomosti, ale aj emocionálnu inteligenciu, spoluprácu, kritické myslenie či globálne vzdelávanie, vieme vám pomôcť.

V Komenského inštitúte už 8 rokov ponúkame pedagogičkám a pedagógom kvalitné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. 

Akadémia začínajúcich učiteľov je akreditovaným inovačným vzdelávaním pedagogického rozvoja.

 Za jeho úspešné absolvovanie získate osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania, za čo vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

Počas 11 mesiacov štúdia v Akadémii zažijete:

 • 8 vzdelávacích interaktívnych webinárov 
 • zážitkové a praktické pobytové workshopy plné vzdelávania, diskusií, zdieľania skúseností a zaujímavých hostí vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene, ktoré pre vás pripravia experti KI, skúsení lektori
 • realizácia a obhajoba vlastnej pedagogickej výzvy
 • kontinuálnu individuálnu podporu mentora/mentorky – učiteľky či učiteľa s dlhoročnou praxou a rôznych aprobácií – ktorý vás bude sprevádzať celým procesom

Našim cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie aktívnych učiteľov a absolventov našich vzdelávacích projektov. Po ukončení vzdelávania sa môžete zapojiť do Alumni programu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how a ďalšie rozvíjanie a vzdelávanie

Pre koho je Akadémia začínajúcich učiteľov určená?

Spájame a podporujeme mladé učiteľky a učiteľov– ľudí, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch a kolegoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. 

Akadémia je určená začínajúcim učiteľkám a učiteľom (do 5 rokov praxe) všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj čerstvým absolventkám a absolventom vysokoškolského štúdia učiteľského zamerania z celého Slovenska.

Koho hľadáme?

začínajúce učiteľky a učiteľov
s počtom rokov praxe
maximálne 5

absolventky a absolventov
učiteľských odborov
v tomto akademickom roku

Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

40 hodín prezenčného vzdelávania pod vedením špičkových lektorov v rámci 7 dní strávených vo Vzdelávacom centre Zaježová, v lone prírody, ubytovaní v zrekonštruovanom gazdovskom dome s plnou penziou kvalitnej vegetariánskej stravy

15 hodín online webinárov

podpora skúseného mentora, ktorý vás bude sprevádzať počas celého štúdia

vedenie a podporu pri realizácii vašej pedagogickej výzvy praktických inovácií vo vašej triede či škole

spoznáte minimálne 20 ďalších pedagógov “vašej krvnej skupiny” a budete sa navzájom podporovať a inšpirovať

po ukončení začlenenie do Alumni programu s množstvom príležitostí na ďalší profesijný a osobnostný rast, sieťovanie a podporu

osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania

Pokiaľ ste sa rozhodli vydať s nami na toto ročné spoločné dobrodružstvo, čakajú vás nasledovné kroky:

premyslíte si pedagogickú výzvu, na ktorú by ste sa chceli počas štúdia v Akadémii začínajúcich učiteľov zamerať

vyplníte prihlasovací formulár do 15.5.2023

Ak vás do programu vyberieme, vašou úlohou bude:
1. Zúčastniť sa

 • 2 workshopov a následných online webinárov
 • mentoringu s pridelenou mentorkou/ mentorom
 • záverečných obhajob pedagogického projektu

2. Iniciovať zmeny

Naplánovať, zorganizovať a úspešne pracovať na svojej pedagogickej výzve.
Do Akadémie by ste mali vstupovať s pomenovaním výzvy či pedagogickej oblasti, na ktorú by ste sa chceli zamerať.

Na základe vášho zámeru si finálnu podobu výzvy začnete tvoriť na úvodnom workshope s pomocou skúsených konzultantov.

Počas realizácie výzvy budete mať k dispozícii vlastného mentora alebo mentorku, ktorý vás bude podporovať, pomáhať identifikovať možné prekážky a hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto vo vašich rukách.

Príklady pedagogických výziev:

 • Radosť z čítania
 • Rozvíjanie tvorivosti a bádania na hodinách fyziky
 • Chcem hodnotiť, nie známkovať
 • Rozvoj mäkkých zručností u žiakov z marginalizovaných komunít

Harmonogram a anotácie workshopov

Po kliknutí na názov workshopu sa vám rozbalí jeho popis.

ROK 2023

apríl - máj / PRIHLASOVANIE DO PROGRAMU

Pre prihlásenie vyplňte tento formulár.

jún / VÝBER ÚČASTNÍKOV A ÚČASTNÍČOK

Účastníkov vyberieme na základe vyplnenej prihlášky. Záujemcom oznámime najneskôr do 7. júna, či boli vybratí medzi účastníkov Akadémie pre začínajúcich učiteľov.

10. - 13. júl / LETNÁ ŠKOLA PRE ZAČÍNAJÚCICH UČITEĽOV - ÚVODNÝ WORKSHOP

Príď si na vlastnej koži zažiť, ako je možné oživiť vyučovacie hodiny použitím  aktivizujúcich metód. Počas štyroch energiou nabitých dní si ukážeme techniky, stratégie, digitálne vychytávky a inovatívne prístupy v edukácii.  Dozvieš sa rôzne tipy, triky, dostaneš  rady od učiteľov expertov, ale i zažiješ cvičenia, úlohy, ktoré ti pomôžu pochopiť samého seba a objaviť v sebe silné stránky či ujasniť si svoje profesijné smerovanie. Budeš mať možnosť vypočuť si živé knihy, pracovať na sebe a so sebou.

2. polovica septembra / PRVÉ ONLINE STRETNUTIE

Téma: Kto sme a kam ideme? 

Obsah: predstavenie/pridelenie mentorov, prezentovanie rozvojových výziev účastníkov, vygenerovanie tém online webinárov

1. polovica októbra / KONZULTÁCIA S MENTOROM

Téma: bližšie spoznanie s mentorom, pripomienkovanie formulára rozvojovej výzvy

2. polovica októbra / DRUHÉ ONLINE STRETNUTIE

Téma: stretnutie s expertom na vybranú tému

1. polovica novembra / KONZULTÁCIA S MENTOROM

24. - 26. november / VÍKENDOVÝ WORKSHOP V ZAJEŽOVEJ

1. polovica decembra / KONZULTÁCIA S MENTOROM

ROK 2024

1. polovica januára / 2024 KONZULTÁCIA S MENTOROM

Priebežné hodnotenie doterajšej práce na rozvojovej výzve

2. polovica januára / TRETIE ONLINE STRETNUTIE

Téma: ako sa vám darí s rozvojovou výzvou?

1. polovica februára / KONZULTÁCIA S MENTOROM

Téma: ako sa vám darí s rozvojovou výzvou?

2. polovica februára / ŠTVRTÉ ONLINE STRETNUTIE

Téma: stretnutie s expertom na vybranú tému

1. polovica marca / KONZULTÁCIA S MENTOROM

2. polovica marca / PIATE ONLINE STRETNUTIE

Online živé knihy/ learning circle

1. polovica apríla / KONZULTÁCIA S MENTOROM

2. polovica apríla / ŠIESTE ONLINE STRETNUTIE

Téma: stretnutie s expertom na vybranú tému 

1. polovica mája / ZÁVEREČNÁ KONZULTÁCIA S MENTOROM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2. polovica mája / ZÁVEREČNÉ ONLINE STRETNUTIE

Téma: prezentovanie úspechov v realizácii výzvy

Organizačné podmienky a informácie

Podmienky účasti

1. Pedagogická výzva

Premyslíte si pedagogickú výzvu, na ktorú by ste sa chceli v Akadémii začínajúcich učiteľov zamerať.

Príklad pedagogickej výzvy realizovanej v rámci akadémie nájdete TU.

2. Formulár

Vyplnenie prihlasovacieho formulára do 15. MÁJA 2023.

Počet miest je limitovaný. Výber uchádzačov bude prebiehať na základe informácií v prihlasovacom formulári.

V prípade, že ste nenašli informáciu, ktorá je pre vás dôležitá, napíšte nám prosím na labasova@zivica.sk.

4. Úhrada organizačného poplatku

Poslednou podmienkou účasti v programe je úhrada poplatku vo výške 150 eur (s DPH). Je možné ju rozdeliť na 2 splátky (po dohode prípadne aj viac). Následne už neplatíte žiadne ďalšie poplatky za ubytovanie, stravu, lektorov a pod. – všetko budete mať zabezpečené.

3. Informovanie vedenia školy/zriaďovateľa

Realizácia vašej pedagogickej výzvy by sa mal uskutočniť so súhlasom a podporou vedenia školy a kolegov.
Úplne ideálne je keď svoju účasť bude konzultovať už pred vyplnením prihlášky.

Informácia k poplatkom

Celkové náklady vašej účasti v ročnom programe  sú dofinancované z grantov a firemných darov.

Samozrejme ideálne bude, aby ste tento poplatok neuhrádzali z vlastných zdrojov (to je úplne posledná možnosť) – o úhradu tohto poplatku najprv požiadajte vedenie vašej školy, prípadne zriaďovateľa, ZRPŠ. Prvú splátku vo výške 75 eur je potrebné uhradiť v priebehu júna 2023 na základe vystavenej faktúry.

Ak sa aj napriek všetkým pokusom o získanie financií na úhradu poplatku dostanete do situácie, že to je hlavná bariéra vašej reálnej účasti, dajte nám to vedieť vo vašej prihláške.

Miesto konania – Vzdelávacie centrum Zaježová

Ročný program Komenského inštitútu prebieha vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sú v krásnom prostredí zaježovských lazov vytvorené podmienky na intenzívne vzdelávanie. Pre účastníkov workshopov je k dispozícii pohodlné ubytovanie, inšpiratívne seminárne miestnosti: knižnica, študovňa s internetom, prednášková miestnosť a v neposlednom rade aj kvalitná vegetariánska strava.

Doprava na workshopy

Účastníci sa na jednotlivé workshopy dopravujú individuálne a cestovné náklady si hradia samostatne. Vzdelávacie centrum Zaježová nájdete približne 30 km od Zvolena na zaježovských lazoch v časti prezývanej „Polomy“. Na miesto je možné dopraviť sa autom i autobusom zo Zvolena.

Zdieľajte: