Náš príbeh

V CEEV Živica sa už od roku 2000 venujeme vzdelávaniu pedagógov. Začalo to vzdelávaniami v témach environmentálnej a etickej výchovy, kde sme sa na školeniach stretávali s množstvom nadšených učiteliek a učiteľov, ktorí sa chceli naďalej vzdelávať a mali množstvo nápadov, ako učiť lepšie. Často sa však vo svojich zborovniach a kabinetoch cítili izolovane a nepochopene. 

Preto sa v roku 2016 do reality pretavil nápad založiť priestor pre neustály rast, rozvoj a prepájanie pedagógov, ktorí majú potenciál prinášať do svojich škôl a tried inovácie a nápady. Bezpečný priestor, v rámci ktorého budú cítiť vzájomnú podporu a chuť naďalej profesijne rásť, navzájom sa inšpirovať a šíriť svoje zručnosti a nápady do všetkých regiónov Slovenska.

Komenského inštitút začal svoje fungovanie v podobe Ročného programu, ktorý každý rok združoval 20 pedagogických lídrov z radov budúcich pedagógov, začínajúcich, aj skúsených učiteliek a učiteľov, ako aj riaditeliek a riaditeľov základných a stredných škôl. 

Po ročnej spoločnej práci sme však nechceli prerušiť kontakt s našimi absolventmi a tak vznikol Alumni program, ktorý umožňuje naďalej ostávať v kontakte, rozvíjať a sieťovať tých, ktorí si prešli našim vzdelávaním. 

Potom sme si povedali, že chceme ponúkať aj krátkodobejšie a menej záväzné vzdelávania a inšpirácie a tak sme začali publikovať, vysielať online webináre, organizovať konferencie…

A tak sa Komenského inštitút neustále rozrastá o nové aktivity, vzdelávania, nápady a projekty a budujeme komunitu výnimočných učiteľov a učiteliek, ktorí veria v zmenu.  

V roku 2022 získala CEEV Živica Akreditáciu Ministerstva školstva vedy a výskumu, vďaka čomu sme odborným poskytovateľom akreditovaného inovačného a aktualizačného vzdelávania v oblasti pedagogického rozvoja a environmentálnej výchovy.

Naša vízia

Sme presvedčení, že skutočná zmena vzdelávacieho systému môže nastať najmä zdola, že práve učitelia, učiteľky, riaditelia a pedagogickí zamestnanci sú nositeľmi zmien.

Sme presvedčení že skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy. Ako uviedol známy súčasný autor, Yuval Noah Harari, veľké reformy v spoločnosti sa v podstate uskutočnili vďaka dobre prepojeným reformátorom v krajine. Na tomto základe stojí myšlienka Komenského inštitútu, ktorý hľadá, vzdeláva a prepája pedagogických lídrov, ktorí majú hlavný vplyv na celostný rozvoj detí.

Chceme pre učiteľky a učiteľov ponúkať bezpečný priestor, kde sa môžu kontinuálne vzdelávať, inšpirovať a navzájom sieťovať a hľadať nové nástroje vzdelávania mladej generácie v meniacom sa svete. 

Veríme, že výnimočné učiteľky a učitelia by mali byť  nielen expertami v predmete, ktorí učia, ale zároveň by mali vedieť, ako vedomosti správne odovzdávať, ako narábať so svojou mocou a autoritou a ponúkať žiakom vzor empatického, komunikačne zručného dospelého človeka.

Prostredníctvom podpory a vzdelávania pedagógov sa do škôl a tried vo všetkých regiónoch Slovenska môžu dostať nové inšpirácie, vďaka ktorým sa budú deti a mladí ľudia učiť naplno, s radosťou a rozvíjať zručnosti ktoré ich pripravia na výzvy a príležitosti sveta 21. storočia. 

Komenského inštitút realizuje nezisková organizácia Živica. Náš etický kódex.

0 +
učiteľov
bolo ovplyvnených projektami Komenského inštitútu za jeden rok ich realizácie
0 +
žiakov
bolo priamo ovplyvnených projektami Komenského inštitútu za jeden rok ich realizácie
0 +
alumni
Komenského inštitútu sa stalo členmi komunity
0 %
absolventom
pomohlo zapojenie do KI ku vzniku nových spoluprác so štátnymi a mimovládnymi organizáciami alebo firmami
0 %
absolventov
uviedlo, že vďaka zapojeniu do KI prejavili o ich prácu záujem médiá
0
odsledovaných
minút účastníkmi webinárov
0 +
absolventov
dlhodobejších vzdelávacích programov

Hlavné piliere

Ročný vzdelávací program

Dlhodobé akreditované inovačné vzdelávanie, pre 20 učiteľov a učiteliek z celého Slovenska. Vzdelávanie so špičkovými lektormi na témy, ktoré v školách absentujú. Vzdelávanie je zostavené zo zážitkových a praktických workshopov, poprepájaných s ďalšími podpornými aktivitami.

Alumni program

Našim cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie pedagógov. V roku 2023 je v našom alumni programe viac ako 230 učiteľov z celého Slovenska, ktorí šíria príklady dobrej praxe a odovzdávajú svoje skúsenosti medzi tisíce učiteľov a žiakov. Stávajú sa tak “influencermi” postupnej reformy školstva zdola.

Inšpirujeme a budujeme pedagogickú komunitu

Realizujeme krátkodobé online vzdelávania na ucelené témy, workshopy a webináre, projekty prinášajúce zmeny v regiónoch, živé workshopy, koučingový výcvik, konferencie či festivaly a tiež vydávame knihy a metodiky. Venujeme sa tiež aktivitám pre širšiu pedagogickú komunitu, rodičov a verejnosť.

Učiteľ Slovenska

Ocenenie, ktoré mení pohľad na učiteľov – zdôrazňuje význam učiteľského povolania a snaží sa pozdvihnúť jeho status.
Učiteľ Slovenska nadväzuje na medzinárodný projekt Global Teacher Prize, ktorý oceňuje špičkových pedagógov z celého sveta. Záštitu nad projektom prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Tím a kontakty

 

Naši ľudia

Zuzka Labašová
Zuzana Labašová
programová manažérka

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Komenského inštitút.

Katka Ruttkayová
Katarína Ruttkayová
projektová koordinátorka

Pochádza z Banskej Bystrice, kde vyštudovala medzinárodné vzťahy. Pred nástupom do Živice pracovala v súkromnej sfére, aj štátnej správe v Bratislave. Rada trávi čas v prírode, k jej koníčkom patrí vysokohorská turistika, cestovanie a maľovanie.

Uľa Mičovská
Uršula Mičovská
projektová koordinátorka

Študovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Banskej Bystrici. Potom pracovala v súkromnom sektore, kde nadobudla skúsenosti participáciou na veľtrhoch naprieč kontinentmi. Keď sa stala matkou, intenzívnejšie začala riešiť tému prirodzenej výchovy a dôležitosti vzdelávania. Chce sa spolupodieľať na pozitívnej a potrebnej zmene školstva zdola.

Deni Adamovičová (1)
Denisa Adamovičová
projektová koordinátorka

Vyštudovala etiku vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol. Už počas štúdia jej boli blízke témy hodnôt a hodnotovej kultivácie človeka. Jej úvahy rezonovali až k téme kvalitného a spravodlivého vzdelávania pre všetkých. V minulosti vyslovila myšlienku, že síce nevie ako, ale raz by sa chcela pričiniť za lepšie školy na Slovensku, že to chce poriadnu reformu. Prešlo pár rokov a ocitla sa v Komenského inštitúte, kde sa svojou troškou práce snaží pomôcť zlepšiť naše vzdelávanie. Verí, že komplexné zmeny prídu cez konanie jednotlivca.

Ocenenia

V októbri 2022 sme boli ocenení Asociáciou vzdelávacích inštitúcií dospelých ako najinšpiratívnejší vzdelávací projekt.

V roku 2021 sme boli vybraní ako jeden z 5 inšpiratívnych projektov, ktoré sa vzdelávali a hľadali nové riešenia v rámci EDUakcelerátora v projekte Generácia 3.0 pri Nadácii Pontis.

V roku 2017 bol Komenského inštitút zaradený nadáciou Varkey Foundation medzi štyri najinšpiratívnejšie vzdelávacie programy sveta.

Naši partneri

 

Podporujú nás

Mnohé z našich aktivít môžeme pripravovať vďaka našim partnerom.

Podporte nás

Komenského inštitút od roku 2016 funguje ako inšpiratívny priestor rastu pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska. Ponúka im bezpečný priestor na vzdelávanie, ďalší osobný a profesijný rast, zdieľanie a vzájomné prepájanie sa. Za roky fungovania sme v Komenského inštitúte vyškolili a spoznali stovky učiteľov, učiteliek a škôl s najrôznejšími príbehmi a z každého regiónu. Do projektov našich učiteľov boli zapojené tisícky žiakov z celého Slovenska. Okolo Komenského inštitútu vznikla silná komunita výnimočných učiteľov a učiteliek, ktorí sú vo svojich školách denne nositeľmi zmeny. Komenského inštitút sa stal etablovanou vzdelávacou inštitúciou.

Všetky vzdelávacie aktivity a drobné reformy na školách sme mohli za prvé roky fungovania pripravovať vďaka štedrosti našich donorov. Aby sme však mohli systematicky na zmene školstva prostredníctvom učiteľov pracovať aj ďalej, potrebujeme aj vašu pomoc. 

Staňte sa súčasťou zmeny a pomôžte nám aj naďalej podporovať učiteľov a učiteľky, meniť slovenské školy a pripraviť tak aj vaše deti na život v 21. storočí.

Vaša podpora môže byť formou jednorázového alebo pravidelného daru. Pomôže nám každé Euro, ktoré sa rozhodnete venovať do kvalitnejšieho, inovatívnejšieho, inkluzívnejšieho a lepšieho vzdelávania na Slovensku.

Ďakujeme.

Podporte nás cez darujme.sk

Zdieľajte: