Vyberte si z našej ponuky webinárov, online kurzov, živých workshopov či akreditovaného inovačného vzdelávania. S nami sa môžete rozvíjať samostatne z pohodlia vášho domova, kedykoľvek vám to vyhovuje alebo počas živých workshopov so špičkovými lektormi.

Niektoré kurzy kombinujú samoštúdium prostredníctvom textov, videí a praktických úloh so živými online stretnutiami s lektormi. No za vzdelávaním môžete vyraziť aj do pokojného prostredia na Zaježovú, kde navyše spoznáte nových kolegov vašej krvnej skupiny.   

Aplikujte filtre, a nájdite tak v našej ponuke jednoduchšie to, čo potrebujete. Viac informácií nájdete po kliknutí na jednotlivé vzdelávanie.

Typ vzdelávania
Témy
Dĺžka trvania
Pre koho
Typ školy
Poplatok
Typ kurzov
Dlhodobé vzdelávanie
Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže, a preto patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu.
670 €
Dlhodobé vzdelávanie
Ak ste začínajúca učiteľka/učiteľ a hľadáte spôsoby, ako zatraktívniť výučbu, rozvíjať u žiakov nielen vedomosti, ale aj emocionálnu inteligenciu, spoluprácu, kritické myslenie či globálne vzdelávanie, vieme vám pomôcť. V Komenského inštitúte už 8 rokov ponúkame pedagogičkám a pedagógom kvalitné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách.
Dlhodobé vzdelávanie
Vzdelávanie v ročnom programe prebieha formou zážitkových a praktických viac-denných pobytových workshopov, ktoré sú plné neformálnych diskusií, zdieľania skúseností a zaujímavých hostí, ako aj doplnkových webinárov. Štúdium trvá 12 mesiacov, počas ktorých absolvujete 6 workshopov so špičkovými lektormi, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, dlhodobo absentujúce v slovenskom školstve.
300€
Balík kurzov
Vzdelávanie vám ukáže ako má vyzerať dobrá výučba, hodnotenie, komunikácia s rodičmi, klíma v triede a čo to vlastne znamená byť “didakticky chytrý”, aby mohol byť učiteľ “lenivý”.
4 Kurzy
85€
Webinár
Dozviete sa ako pomocou umelej inteligencie pripraviť testy, vytvoriť otázky napríklad pre aplikáciu Kahoot, rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, či ako u žiakov prostredníctvom umelej inteligencie podporiť kritické myslenie.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Zistite ako využiť rôzne stavebnice na hodinách informatiky, ako využiť Minecraft Education na vyučovaní, a kde sa deti učia logike programovania. A tiež, aké sú digitálne nástroje, ktoré podporujú aktivizujúce metódy učenia nielen na hodinách informatiky.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Dozviete sa o dôležitosti práce s emóciami žiakov v školskom prostredí a schopnosti komunikovať so žiakmi prostredníctvom obrazov, otvoríme tému potreby formovania vzťahu žiaka a rodiča k obsahu predmetu a podnietenie ich zvedavosti, a nevynecháme ani tému úzkeho prepojenia emócií – motivácie- hodnotenia.
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Pre koho je určený mentoring, a ako s ním na škole začať? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu? Aké sú prínosy mentoringu na školách pre žiaka, učiteľa i riaditeľa školy. Aký typ sprevádzania potrebujú dnes mladí ľudia?
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakom? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľov? Kedy, čo a ako hodnotiť?
1 Lekcia
Zadarmo
Webinár
Počas webináru sa dozviete, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii, a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.
1 Lekcia
Zadarmo

Zdieľajte: