Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
85€
Začať
Tento balík je v súčasnosti uzatvorený.

PRIHLASOVANIE NA JARNÝ KURZ BOLO ZASTAVENÉ.

Vzhľadom k obrovskému záujmu o tento kurz a jeho obmedzené kapacity sme pre vás v prípade, že ste sa do kurzu nedostali, pripravili možnosť nechať nám váš kontakt, aby sme vás mohli informovať o najbližšom otvorení kurzu, ktorý sa uskutoční na jeseň 2024. Urobiť tak môžete TU.

Lektor

Robert Čapek

Známy český lektor a didaktik s dlhoročnou praxou pedagóga a školského psychológa.

O vzdelávaní

Aby pedagóg kvalitne učil a vytváral dobrú klímu v triede, stačí mu vlastne každodenne plniť niekoľko zásad: učiť pestrými metódami, hodnotiť podporujúcim spôsobom, symetricky komunikovať, udržiavať férové pravidlá a umožniť žiakom spoluúčasť na dianí v triede. To je tiež vzdelávacia stratégia Lenivého učiteľa, spolu s myšlienkou, že to sú žiaci, ktorí majú v triede pracovať.
Vzdelávanie vám ukáže ako má vyzerať výučba a hodnotenie, a čo to vlastne znamená byť “didakticky chytrý”, aby mohol byť učiteľ “lenivý”.

Inovatívne akreditované vzdelávanie “Lenivé učiteľky a učitelia” obsahuje 4 kurzy zamerané na: 

 1. Vyučovacie metódy
 2. Hodnotenie
 3. Spolupráca učiteľa a rodičov
 4. Triedna klíma

Obsah jednotlivých kurzov si môžete pozrieť po kliknutí na ich názov.

Vzdelávanie svojim rozsahom spĺňa podmienky inovačného akreditovaného vzdelávania. Pedagóg po jeho absolvovaní môže požiadať o 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Obsah vzdelávania a čo získate

 • úvodné tématické videá
 • praktické videopríklady metodík
 • desiatky strán študijných materiálov s množstvom príkladov z praxe
 • odkazy na ďalšie inšpiratívne texty
 • 4 úlohy, ktoré sú podnetom pre zmeny vo vašom vzdelávacom prístupe (zahŕňajú individuálnu prácu v triede, spojenú s prípravou, testovaním a vyhodnocovaním aktivít)
 • 3 x živé online stretnutia s lektorom
 • diskusná skupina účastníkov
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania

Vzhľadom na český pôvod lektora sú videá a študijné materiály v českom jazyku.

Pre koho je vzdelávanie určené 

Vzdelávanie je prioritne určené učiteľkám, učiteľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami. Využiť ho však môžu aj riaditeľky a riaditelia, ale aj vysokoškolské študentky a študenti učiteľského zamerania.

V prípade, že vzdelávanie chcete objednať pre skupinu pedagógov, kontaktujte nás na komenskehoinstitut@zivica.sk

Podmienky, trvanie a priebeh vzdelávania

 • Do vzdelávania sa registrujte ideálne do 10.3.2024 a uhraďte účastnícky poplatok vo výške 85 eur (bez DPH, ide o činnosť oslobodenú o DPH). Po úhrade získate prístup k celému vzdelávaniu do 30.7.2024.
  Kapacita kurzu je 40 účastníkov. Po jej naplnení bude prihlasovanie uzavreté.
 • Absolvovanie celého vzdelávania (sledovanie videí, študovanie materiálov, účasť na živých online stretnutiach, diskusia s účastníkmi…) vrátane vašej individuálnej práce a jej reportovania trvá minimálne 50 hodín. Reálna dĺžka môže závisieť od rozsahu vašich pedagogických skúseností, závažností výziev, ktoré sa rozhodnete riešiť v rámci úloh a pod.
 • Živé online stretnutia s lektorom sa uskutočnia:
  • 21. marec, 17:00 – 19:00
  • 25. apríl, 17:00 – 19:00
  • 16. máj, 17:00 – 19:00
 • Vzhľadom na online charakter vzdelávania ho môžete absolvovať v rozsahu akom chcete.

Podmienky získania osvedčenia

Ak ste pedagogický pracovník zo Slovenska a chcete získať osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • pozrieť si všetky videá a prečítať študijné materiály
 • zrealizovať minimálne 3 úlohy, spracovať o nich správu, ktorú nahráte v danej časti kurzu (úlohy z kurzov I. a II. sú povinné, tretiu úlohu si môžete zvoliť z kurzu III. alebo IV., podľa toho, ktorá téma je pre Vás dôležitejšia)
 • zúčastniť sa všetkých 3 živých online stretnutí s lektorom

Vzdelávanie svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditované na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Lektor

Robert Čapek je známy český lektor a didaktik s dlhoročnou praxou pedagóga a školského psychológa. Aktuálne pracuje pro rôzne inštitúcie a školy ako lektor. Je odborníkom na didaktiku, vzdelávanie a pedagogickú psychológiu. Napísal množstvo učebných textov, popularizačných a odborných článkov a učebníc. Medzi významné monografie, ktoré vydal je napr. Moderná didaktika, Lenivý učiteľ, Triedna klíma a školská klíma, Učiteľ a rodič: spolupráca, triedna schôdzka, komunikácia. Viac info: www.robertcapek.cz

Ako hodnotili účastníci vzdelávanie s Robertom Čapkom

“Prácu p. Čapeka a jej podanie nám, vnímam veľmi pozitívne. Veľmi sa mi páčilo, ako nadchnuto dokáže hovoriť o hodinách a o spôsobe, ako ich učiteľ stále dokáže posunúť na lepší level. Už len rozprávaním dokáže učiteľa namotivovať na sebazlepšenie.” 

Jana Švancárová, účastníčka vzdelávania “Učitelia v akcii”

“Je to jeden z mála lektorov, u ktorého som s prekvapením zisťovala, že už sa blížime ku koncu, a mala som pocit, že ešte by sme mohli pokračovať. Má dar hovoriť “bez papiera”, nadchnúť, nabiť energiou a možno až odhodlaním, zložité povedať zrozumiteľne a pútavo. Moja motivácia ísť týmto smerom sa vďaka tomu nepochybne ešte zvýšila.” 

Lenka Hricová , účastníčka vzdelávania “Učitelia v akcii”

“Úplne pecka. Hneď po prvom úvodnom vzdelávacom webinári som si kúpila jeho dve knihy (teda nie po webinári, ale ešte pred jeho skončením – bála som sa, že po skončení už nebudú :-O – vážne!  :D”

účastníčka vzdelávania “Učitelia v akcii”

“Robert je priamy a to je veľmi dobre, povie čo si myslí a tú stratégiu vie pekne vysvetliť na príkladoch, aby sme chápali ako ju prakticky využiť. Na každú otázku reagoval a vedel nás presvedčiť ako riešiť nejaký problém z praxe napr. ak niekto nepracuje na hodinách. Pri našich hodinách, ktoré sme si pripravili nás i pochválil, ale povedal i mínusy, aby sme videli ako by to malo byť podľa tejto stratégie. “

účastníčka vzdelávania “Učitelia v akcii”

Vyhlásenie k študijným materiálom

Texty v kurzoch sú v češtine a neprešli jazykovou úpravou. Slúžia ako študijný materiál pre účastníkov inovačného vzdelávania alebo jednotlivých kurzov “Lenivé učiteľky a učitelia” poskytovaných Komenského inštitútom. Ich voľné šírenie nie je povolené bez súhlasu autora.

Texty a fotografie dodal Robert Čapek. Použité zdroje: 

Robert Čapek: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada. 2015.

Robert Čapek: Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně. Raabe 2018.

Robert Čapek: Líný učitel. Cesta pedagogického hrdiny. Raabe 2019.

Robert Čapek: Líný učitel. Kompas moderního vzdělávání. Raabe 2020.

Robert Čapek: Líný učitel. Vše o školním hodnocení (rukopis).

Robert Čapek: Uč jako umělec. Jan Melvil 2020.

Robert Čapek: Učitel a rodič, Grada 2013

Balík Kurzy

Kurz: priebeh
0% ukončených
0/0 krokov
Kurz: priebeh
0% ukončených
0/0 krokov
Kurz: priebeh
0% ukončených
0/0 krokov
Kurz: priebeh
0% ukončených
0/0 krokov
Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
85€
Začať
Tento balík je v súčasnosti uzatvorený.