Komenského inštitút je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnený podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch oprávneným poskytovateľom akreditovaného vzdelávania.

Pripravili sme pre vás kurzy, ktoré svojim rozsahom spĺňajú podmienky inovačného vzdelávania, a to najmenej 50 hodín. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj.

Rozsah aktualizačného vzdelávania je najmenej 20 hodín a najviac 24 hodín za jeden školský rok.

Ponuku inovačného alebo aktualizačného vzdelávania nájdete v prehľade našich vzdelávaní použitím filtra v bočnom vyhľadávaní.

Čo získate?

Certifikát

 vydaný etablovanou  vzdelávacou organizácou, ktorým si rozšírite svoje profesné portfólio

Príplatok k mzde

ktorý si môžete uplatniť u zamestnávateľa po ukončení vzdelávania, a to do výšky 3% vášho platu

Splnenie si zákonnej povinnosti

vzdelávania v rozsahu 10 až 24 hodín za daný školský rok

Zdieľajte: