Zuzka Labašová
Zuzana Labašová
programová manažérka

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Komenského inštitút.

Katka Ruttkayová
Katarína Ruttkayová
projektová koordinátorka

Pochádza z Banskej Bystrice, kde vyštudovala medzinárodné vzťahy. Pred nástupom do Živice pracovala v súkromnej sfére, aj štátnej správe v Bratislave. Rada trávi čas v prírode, k jej koníčkom patrí vysokohorská turistika, cestovanie a maľovanie.

Uľa Mičovská
Uršula Mičovská
projektová koordinátorka

Študovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Banskej Bystrici. Potom pracovala v súkromnom sektore, kde nadobudla skúsenosti participáciou na veľtrhoch naprieč kontinentmi. Keď sa stala matkou, intenzívnejšie začala riešiť tému prirodzenej výchovy a dôležitosti vzdelávania. Chce sa spolupodieľať na pozitívnej a potrebnej zmene školstva zdola.

Deni Adamovičová (1)
Denisa Adamovičová
projektová koordinátorka

Vyštudovala etiku vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol. Už počas štúdia jej boli blízke témy hodnôt a hodnotovej kultivácie človeka. Jej úvahy rezonovali až k téme kvalitného a spravodlivého vzdelávania pre všetkých. V minulosti vyslovila myšlienku, že síce nevie ako, ale raz by sa chcela pričiniť za lepšie školy na Slovensku, že to chce poriadnu reformu. Prešlo pár rokov a ocitla sa v Komenského inštitúte, kde sa svojou troškou práce snaží pomôcť zlepšiť naše vzdelávanie. Verí, že komplexné zmeny prídu cez konanie jednotlivca.

Zdieľajte: