EDUŽUR: Muži sa do školstva nehrnú aj kvôli predsudku, že majú byť živiteľmi rodiny, hovorí

Aké je ideálne prostredie pre učiteľov? Prečo je v školstve menej mužov

EDUŽUR: TikTok pozná žiakov lepšie ako ich učitelia, treba to riešiť, hovorí odborník na vzdelávanie

Ako by mali lídri vzdelávania reagovať na umelú inteligenciu? Čo spôsobujú žiakom sociálne

EDUŽUR: Nebojme sa priznať, že nevieme všetko, aj žiaci nám môžu poradiť, hovorí učiteľ informatiky

Stredoškolský a vysokoškolský učiteľ informatiky Martin Cápay vedie žiakov k tomu, aby

EDUŽUR: Učia a vychovávajú na štátnej škole alternatívne – cez zážitky, vonku a bez známok

Učiteľka prvého stupňa Katarína Vajkai a vychovávateľka Katarína Bugáňová na Základnej škole

EDUŽUR: Deťom by sme mali vytvoriť priestor, aby sa nebáli povedať, čo si myslia, hovorí

Motivácia je dôležitým prvkom v živote žiakov, rodičov, ale aj učiteľov. Čo

Keď dieťa vidí zlé finančné návyky doma, prevezme ich, hovorí lektor finančnej gramotnosti

Slovenské deti sa vo finančnej gramotnosti podľa Pisa testovania nachádzajú pod priemerom

Nástup ukrajinských detí do slovenských škôl je záťažou pre deti, ale aj učiteľov, zistil prieskum

Zľahčiť začleňovanie ukrajinských detí na slovenských školách by mohli aj posilnené kapacity

EDUŽUR: Až prax presvedčí mnohých študentov, aby sa stali učiteľmi, no na Slovensku jej máme

Čo všetko sa majú deti naučiť na informatike? Prečo dievčatá nepotrebujú iný

Zdieľajte: