EDUŽUR: Chystáme sa na éru umelej inteligencie, no zubami-nechtami sa držíme techník spred sto rokov,

Prečo je potrebná reforma školstva? Ako by mali pedagógovia odkomunikovať zmeny rodičom?

EDUŽUR: Trápime sa, ako pracovať s deťmi s poruchami učenia, pritom správnym nástrojom je príbeh,

Príbeh považuje za najsilnejší vzdelávací nástroj, vďaka ktorému si žiaci zapamätajú oveľa

EDUŽUR: V predstavení dostane šancu každý. Štvorkári zo správania aj tí, ktorí prepadajú, hovorí učiteľka

Známky považuje za donucovací prostriedok. Svojich žiakov chváli, ak chcú pomáhať iným

EDUŽUR: Muži sa do školstva nehrnú aj kvôli predsudku, že majú byť živiteľmi rodiny, hovorí

Aké je ideálne prostredie pre učiteľov? Prečo je v školstve menej mužov

EDUŽUR: TikTok pozná žiakov lepšie ako ich učitelia, treba to riešiť, hovorí odborník na vzdelávanie

Ako by mali lídri vzdelávania reagovať na umelú inteligenciu? Čo spôsobujú žiakom sociálne

EDUŽUR: Nebojme sa priznať, že nevieme všetko, aj žiaci nám môžu poradiť, hovorí učiteľ informatiky

Stredoškolský a vysokoškolský učiteľ informatiky Martin Cápay vedie žiakov k tomu, aby

EDUŽUR: Učia a vychovávajú na štátnej škole alternatívne – cez zážitky, vonku a bez známok

Učiteľka prvého stupňa Katarína Vajkai a vychovávateľka Katarína Bugáňová na Základnej škole

EDUŽUR: Deťom by sme mali vytvoriť priestor, aby sa nebáli povedať, čo si myslia, hovorí

Motivácia je dôležitým prvkom v živote žiakov, rodičov, ale aj učiteľov. Čo

Keď dieťa vidí zlé finančné návyky doma, prevezme ich, hovorí lektor finančnej gramotnosti

Slovenské deti sa vo finančnej gramotnosti podľa Pisa testovania nachádzajú pod priemerom

Zdieľajte: