Akreditované inovačné vzdelávanie

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.

Kde všade využijete koučovací prístup?

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. 

To všetko koučing a koučovací prístup dokáže, a preto patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu.

Pre koho je 8-mesačný výcvik určený?

 • aktívnym učiteľom a učiteľkám
 • školským psychológom a psychologičkám
 • vedúcim a iným pracovníkom/čkam základných, stredných a vysokých škôl. 

Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania získajú účastníci na základe oprávnenia v súlade s § 67 ods. 7 písm.   d) zákona č. 138/2019 Z. z.: učiteľ/ka materskej školy, učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy, učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy, učiteľ/ka strednej školy, učiteľ/ka základnej umeleckej školy, učiteľ/ka jazykovej školy, vychovávateľ/ka. Náklady vzniknuté s poplatkom za vzdelávanie si môžete preplatiť z príspevku na profesijný rozvoj, ktorý je viazaný na plán obnovy. Viac informácií TU.

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.

 

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo sa do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda.

Harmonogram výcviku

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne:

 • Prvá fáza (prezenčne) – 28. jún - 1. júl 2024 
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) – 20. september -21. september 2024 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne) – 15. november -17. november 2024
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách alebo prezenčne termín a formu si dohodneme spoločne. V prípade prezenčného stretnutia je to 2. februára - 3. februára 2025).

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj.

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

Podmienky účasti a organizačné informácie

Cena

Je zložená z dvoch častí:

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. 

Prihlasovanie

Prihlasovanie do ročníka 2024/2025 je aktuálne uzavreté. Nový ročník otvoríme opäť v januári 2025.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

Miesto konania prezenčného vzdelávania

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.


V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

Kto je lektorom výcviku

Programom vás prevedie skúsený ACC lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity.

Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas

Čo hovoria naši absolventi

 

Referencie

Zdieľajte: