Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
Zadarmo
Začať

Pozrite si webinár s lektorkou a riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlovou.

Emócie sú dôležitou súčasťou nášho JA. Ovplyvňujú mieru našej motivácie, pohľad na svoje možnosti, príležitosti, vzťahy. Podporujú mieru našej vnímavosti k potrebám ľudí v našom okolí. Práca s emóciami v školskom prostredí je dôležitou zručnosťou každého učiteľa. Dáva mu príležitosť vytvárať v triede prostredie, vďaka ktorému sa môžu stať z jeho žiakov vnímaví žiaci, z rodičov vnímaví rodičia a z kolegov vnímaví učitelia.

Dozviete sa o dôležitosti práce s emóciami žiakov v školskom prostredí a schopnosti komunikovať so žiakmi prostredníctvom obrazov, otvoríme tému potreby formovania vzťahu žiaka a rodiča k obsahu predmetu a podnietenie ich zvedavosti, a nevynecháme ani tému úzkeho prepojenia emócií – motivácie- hodnotenia.

Zadarmo

Mentoring a koučing na škole