Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
Zadarmo
Začať

Webinár s mentorom Minecraft Marošom Zvolenským, vysokoškolským učiteľom informatiky Martinom Cápayom, učiteľkou informatiky a robotiky Janou Plichtovou a študentom informatiky Matejom Hamranom.

Digitálne zručnosti sú jednou z kľúčových kompetencií, ktoré by sme mali učiť deti na školách. Informačné technológie sú jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí modernej doby. Jednou z priorít vzdelávania preto musí byť u detí tieto zručnosti rozvíjať podporovať ich tvorivosť aj logické myslenie. Hodiny informatiky na našich školách vyzerajú rôzne. Informatika patrí medzi predmety, kde chýba najviac kvalifikovaných pedagógov. 

Dozviete sa, ako využiť rôzne stavebnice na hodinách informatiky, ako využiť Minecraft Education na vyučovaní, a kde sa deti učia logike programovania. Predstavíme si aj rôzne digitálne nástroje, ktoré podporujú aktivizujúce metódy učenia nielen na hodinách informatiky.