Momentálny stav
Nie ste prihlásený
Cena
Zadarmo
Začať

Webinár so skúsenou učiteľkou angličtiny a ruštiny, absolventkou a mentorkou Komenského inštitútu Annou Jančovou, ktorá sa dlhodobo zaoberá témou formatívneho hodnotenia.

Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakom? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľov? Kedy, čo a ako hodnotiť? Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Žiaľ, často sa chápe len ako známkovanie, ktoré nemá veľkú výpovednú hodnotu. Cieľom webinára je ukázať, ako sa dá hodnotením zlepšiť práca žiakov i učiteľov.