Lucia Šepeľáková

Lektorka

Lucia Šepeľáková pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogickej fakulty v Prešove, kde pripravuje pre prax učiteľky a učiteľov materských a základných škôl.

Tematicky sa zameriava na procesy zážitkového učenia/ učenia sa a interaktívne stratégie vyučovania. Profesne sa orientuje na storytelling, globálne vzdelávanie a podporu začínajúcich učiteľov. Cez príbehy, zážitky, obrazy a emócie sa snaží viesť (nielen) svojich študentov k väčšej vnímavosti a všímavosti.

V súčasnosti sa tiež venuje mentoringu, koučingu, pôsobí ako lektorka pre rôzne organizácie, tvorí metodické materiály a je hrdou absolventkou Komenského inštitútu.