Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Zuzana Labašová je psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania.


Vo svojej práci používa zážitkovú pedagogiku, storytelling a rôzne aktivizačné metódy, ktoré účastníkov vtiahnu do procesu učenia. Učenie sa následne stáva aktívnou snahou namiesto pasívneho prijímania, čím sa zaručí väčšia miera zapamätaného učiva. Spoluautorka metodickej príručky “Komu patrí zem”, “Elektroodpad- dopad”, editorka kníh “Hlasy väčšinového sveta” a “Medzi nami” , ktoré ponúkajú desiatky aktivít na environmentálne a spoločenské témy súčasnej spoločnosti.