Viera, nádej, láska je to, čím sa snažím naplniť každý deň. Už veľa rokov sa učím- učiť sa, učiť iných . Základná škola v Ždani (Košice- okolie), do ktorej som nastúpila po ukončení štúdia matematiky a základov techniky, je mojou školou dodnes.  Stretávam sa s deťmi z rôznych prostredí, ktoré prežívajú každodenné radosti , starosti , veci dobré a zlé. Snažím sa počúvať a pomáhať im, potichu, trpezlivo, s pokorou. Fandím Hejného matematike, metóde FEI, mentoringu,  projektu TFS… a verím aj v to, že učiteľ má  byť ten, kto pomôže všetkým deťom tak , aby raz mali  šancu v živote uspieť.