Škola: Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa
Ročník: 2018/19

Ak majú ľudia medzi sebou pozitívne vzťahy, klíma je priaznivejšia . Ovplyvniť klímu školy môžu všetci. V projekte boli hlavnými aktérmi zmeny žiaci. Žiaci- aktívni tvorcovia , sprostredkovatelia pravidiel školy. Pravidlá sami navrhovali, tvorili, konzultovali, zviditeľňovali . Cieľom bolo aj  zlepšiť naše vzájomné vzťahy, nebáť sa vyjadriť svoj názor otvorene, prejaviť vzájomný rešpekt a pochopenie voči sebe.