Pochádzam zo Zalužic, malebnej dedinky pri Michalovciach na východnom Slovensku. Keďže sa na mňa deti vždy „lepili“ a odmalička som „varovala“ susedovie deti začala som študovať Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie + predškolskú pedagogiku. I keď som nemala potuchy, čo je doktorandské štúdium a chcela som vždy učiť v materskej alebo základnej škole, zhodou nepredvídateľných okolností dnes ale čím na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie. 

Mojou vášňou sú  inovatívne a aktivizujúce metódy, energizéry, metódy skupinového vyučovania a rozvoj komunikačných zručností. Zaujíma ma, ako je možné „prebudiť“ žiakov a “nakopnúť“ výučbu, efektívne motivovať, aby to na hodinách „žilo.“ Okrem iného som dobrovoľníčkou v OZ Podaj ďalej, spolu so študentmi organizujem viacero charitatívnych akcií, snažím sa neustále vzdelávať, posúvať, motivovať „moje decká“ ale i byť motivovaná. 

Vo voľnom čase som ťažko závislá od behu, kávy, prechádzok v prírode, spoločnosti dobrých priateľov a kvalitného spánku.