Škola: Pedagogická fakulta PU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Miesto: Prešov
Ročník: 2019/20

Cieľom môjho projektu bolo prostredníctvom systematickej podpory študijného poradcu (tútora – mňa) zlepšiť oblasť vnútornej motivácie v jednej skupine študentov prvého ročníka Mgr. formy štúdia (Učiteľstvo primárneho vzdelávania), a v letnom semestri 2019/2020 minimálne trom z nich poskytnúť mentoringové vedenie počas pedagogickej praxe.

Väčšina absolventov vysokých škôl pedagogického zamerania nechce ísť do praxe, často im ide len o titul, diplom a i keď začnú učiť, často z tohto zamestnania, v ktorom zažívajú tzv. šok z reality a vysokú mieru frustrácie odchádzajú (Schnitzerová 1994, správa OECD 2014, štatistika Ústavu informácií a prognóz školstva 2014, Kosová 2015 a iní.).

Mojim cieľom bolo podporiť budúcich učiteľov a pracovať na ich sebaúčinnosti (rozvíjať vnímanie ich profesijnej zdatnosti), ktorá je kľúčovou pri posilnení ich vnútornej motivácie byť učiteľom a učiť. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku i vo svete bola študentom prax zrušená, takže som musela časť aktivít i ciele z časti modifikovať. Z výsledkov dotazníkov, interview a fokusových skupín vnikla potreba vytvoriť praktickú Príručku pre začínajúcich učiteľov.

Táto príručka obsahuje rady, tipy, techniky, odporúčania od skúsených učiteľov – expertov z praxe. Práve títo identifikovali najdôležitejšie a najproblematickejšie oblasti, ktorým by sa príručka mala venovať, a na ktoré nie sú absolventi z pohľadu praxe dostatočne pripravovaní. Príručka môže byť nápomocná nielen začínajúcim učiteľom pri vstupe do praxe, ale môže byť tiež inšpiráciou pre skúsených učiteľov – expertov, vychovávateľov, riaditeľov, špeciálnych pedagógov a všetkých, ktorý sa zaujímajú o kvalitu vzdelávania na Slovensku.

Materiály na stiahnutie:

Záverečná prezentácia