Narodila som sa na Kysuciach, detstvo som strávila v Čechách a na Morave a napokon som sa presťahovala na východné Slovensko. Toto putovanie dalo základ mojej československej duši. Vždy ma fascinovala príroda a zaujímala ľudská psychika, čo ovplyvnilo výber vysokej školy. Vyštudovala som učiteľstvo psychológie a biológie na PF a FPV na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci diplomovej práce som sa venovala telemetrickému sledovaniu zubra hrivnatého v NP Poloniny.

Už 11 rokov učím na strednej škole v Trebišove psychológiu, biológiu a iné príbuzné predmety. Práca s mladými ľuďmi je plná výziev a rôznych možností. So svojimi žiakmi som zrealizovala množstvo dobrovoľníckych aktivít. Spolupracujem s mimovládnymi organizáciami a realizujem aktivity na podporu prosociálneho správania a ekologického povedomia. Vďaka dlhoročnej spolupráci s Ligou za duševné zdravie a s podporou vedenia školy som zriadila „relaxačnú miestnosť“, ktorá poskytuje priestor a možnosť učiť trochu inak. Dlhodobo ma zaujímajú rôzne metódy na podporu duševného zdravia (relaxácia, joga, fytoterapia, aromaterapia, výtvarné umenie a pod.) a snažím sa ich vnášať aj do vyučovania. Vnímam, že relaxačné techniky podporujú priaznivú klímu triedy a kreativitu žiakov. Práve v tomto vidím zmysel a veľký prínos pre jednotlivca aj komunitu.

„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

Mahátma Gándhí