Považskobystričan, ktorý absolvoval slovenský jazyk a dejepis na FF UK v Bratislave. Na svojom „rodnom gymnáziu“ učí už štrnásty rok. Má tri malé deti, ktoré sa postupne jedno za druhým lúčia so škôlkou a stále ho vedia niečím prekvapiť a rozosmiať.

 

Pracuje na tom, aby jeho hodiny boli podnetné, zaujímavé a aby svojimi aktivitami v práci a mimo nej vytvoril priestor pre vedomostný aj ľudský rozvoj potenciálu svojich žiakov. Je nadšený, ak medzi nimi nachádza spriaznené duše, ktoré chcú na sebe robiť. Teší ho, keď sa menia na aktívnych, kriticky mysliacich ľudí, ktorí sú prínosom pre svoje okolie a svojou trochou menia svet k lepšiemu. Často je to krásne a často drina ako v uránovej bani plná kolízií a stresu. Stále verí tomu, že to má zmysel.

 

Veľmi rád číta beletriu a noviny, aby mal podnety na prepájanie učiva s aktuálnym dianím okolo nás. Ak si popri povinnostiach a rodine utrhne čas, využije ho na beh, cvičenie, bicykel so synom alebo kamarátmi, prípadne dobrú debatu pri „pivíčku“, ako to komentuje jeho štvorročná dcéra.