Autor: Jozef Šujak
Škola: Gymnázium, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
Ročník: 2018/19
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, slovenský jazyk, trenčiansky kraj

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií a spôsobom sebakultivácie po celý aktívny život a je dôležité vytvoriť si čitateľské návyky a funkčné prístupy k literatúre – či už beletrii alebo odborným žánrom.

Materiály na stiahnutie:

Metodická príručka