Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a mám takmer 20 rokov pedagogickej praxe. Počas svojho učiteľovania som sa túlavými topánkami presúvala po viacerých školách, prakticky od východu na západ. Sama som ako dieťa navštevovala málotriednu školu, čo v dnešnej dobe vnímam ako výhodu. Vo svojej práci sa snažím byť pre svojich žiakov láskavou autoritou,  prostredníctvom tvorivých aktivít, činnostného či vrstovníckeho učenia. 

Vo voľnom čase sa venujem rodine, záhradke a turistike.

Pedagogické projekty