Vyštudovala odbor učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Žije v Prievidzi, ale ako doma je aj na Liptove či v Nitre. Učí na konzervatóriu v Topoľčanoch umelecké (napr. herecká tvorba, umelecký prednes) ale aj pedagogické predmety (metodika a didaktika hlavného odboru štúdia, pedagogický seminár a iné). Od 15tich rokov sa venuje ochotníckemu divadlu, až táto láska prerástla k profesionálnemu povolaniu. Píše, režíruje, spieva a všetok svoj voľný čas vráža do práce s mladými ľuďmi v rôznych ochotníckych divadlách. Rada objavuje, cestuje, trávi čas na horách ale aj pri mori.