Dobrosrdečná Piešťanka, ktorá vyštudovala v Bratislave.

Celý jej život je spojený s Mestom Snov, kde stále žije a pedagogicky pôsobí. Od detstva bola súčasťou katolíckeho zboru a jeho aktivít, kde po prvýkrát vyskúšala prácu s deťmi. Od malička žije aj športovými aktivitami, z ktorých do dnes v jej srdci zostalo lyžovanie, inline korčuľovanie a basketbal. Svoju energiu zo športu odovzdáva aj deťom v škole.

Pôvodne vyštudovala elementárnu pedagogiku, ktorú časom rozšírila o štúdium anglického jazyka. Dnes sa venuje predovšetkým výučbe ANJ na prvom stupni. Jej vyučovacie hodiny sú dynamické a aktívne, plné radosti a pozitívnej energie. Má rada, keď sa deti učia hrou a zážitkami.

Pedagogické projekty