Škola: ZŠ Mojmírova 98, Piešťany
Miesto: Piešťany
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Podcast
Kategórie: anglický jazyk, druhý stupeň ZŠ, prvý stupeň ZŠ, trenčiansky kraj

Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom štvrtého ročníka ZŠ krásu angličtiny. Odstrániť ich bariéry pri rozprávaní v anglickom jazyku a tým zvýšiť obľúbenosť predmetu. Ukázať im, že aj keď budú rozprávať pomaly a s chybami, bude im porozumené. Hrami, komunikáciou a autentickosťou im ich motivovať k odvahe a schopnosti rozprávať. 

Podarilo sa rozrozprávať aj deti, ktoré dovtedy mali strach v očiach. Zmenil sa prístup väčšiny detí a môžem povedať, že sa na hodiny angličtiny tešili. Rodičia podporovali projekt a radi sa zapájali do aktivít s deťmi.

Tento projekt a jeho aktivity sú prenositeľné na každej škole, kde sa nájdu rodičia, ochotní sa zapojiť do takýchto aktivít.