Narodená v Košiciach, kde žije a pracuje. Manželka stáleho manžela, mamka dvoch dospelých detí – sociologičky a pankáča . Absolventka učiteľstva 1.-4. v Prešove a psychopédie. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ. Po 15-tich rokoch učenia sa jej podaril fínsky model odchodu zo školstva do Nadácie otvorenej spoločnosti. Tam získala prehľad, nadhľad, skvelé kontakty a skúsenosti. Po roku prijala ponuku viesť súkromnú ZŠ aby zistila, že netúži riadiť a že školstvo nie je pripravené na vzdelávanie detí cudzincov. Dnes pôsobí v špeciálnej ZŠ, kde pracuje so žiakmi s rôznymi vzdelávacími potrebami.

Na začiatku sa snažila len o to, aby žiaci zvládli prepísané učivo. Čoraz viac ju však zaujíma proces, ako sa deti učia. Preto začala používať metodiku splývavého čítania, osvojuje si metódu FIE. Po prečítaní Komenského Veľkej didaktiky zistila, že vo vzdelávaní stále objavujeme to, čo už dávno bolo povedané. Absolvovala množstvo školení a tvrdí, že najkvalitnejšie vzdelávanie a metodické materiály učiteľom neposkytujú štátne metodické orgány, ale mimovládky. Pôsobila v národných projektoch MRK a PRINED, v tímoch na analýzy stavu inkluzívneho vzdelávania v Iuvente a ŠPÚ. Spolupracovala s Nadáciou Škola dokorán (program Step by step), Člověkom v tísni – pobočka Slovensko, Nadáciou M. Šimečku, Združením Orava, CVEK-om a ETP Slovensko, kde externe pôsobí ako koordinátorka a supervízorka.

Sníva o tom, že na pedagogické fakulty pôjdu „naj“ stredoškoláci a učiteľmi sa stane elita národa. Že v školách budú inkluzívne tímy. A školská inšpekcia bude pripravená v prípade potreby vyraziť do terénu, definovať problém a poskytnúť škole podporu, nie len napomínať učiteľov.

Pedagogické projekty