Jej silnou stránkou je optimizmus. Vďaka nemu verí, že má význam venovať čas a energiu vzdelávaniu a výchove mladých ľudí. Verí, že vzdelávanie je hodnota a rada o tom presviedča svojich žiakov. Ako riaditeľka Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave chce prinášať zmenu do školského systému. Radšej hľadá možnosti, ako sa veci dajú riešiť, nie dôvody, prečo to nie je možné. Relaxuje pri čítaní, vysokohorskej turistike a na bicykli.

Pedagogické projekty