Som študentkou 5. ročníka v odbore učiteľstvo matematiky a informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Počas celého štúdia sa aktívne snažím zapájať do školských aktivít. Absolvovala som pobyt na univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte v Nemecku a študentskú mobilitu CEEPUS na Karlovej univerzite v Prahe. Snažím sa získavať nové poznatky a nadobúdať skúsenosti ako učiť moredne a zaujímavo.

Už od základnej školy sa chcem stať učiteľkou a čím som staršia, tým viac si uvedomujem potrebu žiakov motivovať a interaktívne zapájať do vyučovania. Verím, že v Komenského inštitúte stretnem veľa inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa mnohému priučím.

Som kreatívna, veselá a priateľská. Už od strednej školy organizujem výlety s mojimi kamarátmi, počas ktorých spoločne spoznávame krásy Slovenska. V lete sa venujem deťom v letných táboroch a na jar trávim čas v školách v prírode. Medzi moje záľuby taktiež patrí pečenie a varenie.