Pochádzam z mestečka Stará Ľubovňa, ale momentálne žijem a pracujem v Nitre. Študovala som v Banskej Bystrici a Bratislave v odbore – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Počas štúdia na VŠ mi učarovala pedagogika dr. M. Montessori a tento alternatívny spôsob vo vyučovaní som objavovala a praktizovala počas môjho pôsobenia aj v Londýne a Pekingu.

 

Mojím cieľom je, aby čo najviac detí malo možnosť zažiť rešpektujúci prístup, slobodu a stimulujúce prostredie, ktoré pedagogika Montessori ponúka.

 

Momentálne mám 14 detí a kvôli nim som sa prihlásila do Komenského inštitútu. Túžim byť pre nich vnímavou a zodpovednou učiteľkou, ktorá pozitívne nasmeruje a formuje ich životy.