Škola: Súkromná ZŠ UNES, Nitra
Miesto: Nitra
Ročník: 2018/19

V tomto projekte som sa venovala zavádzaním prvkov Montessori pedagogiky do bežnej základnej školy. Mojim zámerom bolo, aby čo najviac žiakov počas vyučovania zažilo radosť z poznávania a malo možnosť slobodne si vybrať čo a ako dlho sa bude učiť._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Podarilo sa mi na škole v ktorej pôsobím zaviesť ´Deň bez školskej tašky,´ ktorý sa vyznačuje: _x000D_
_x000D_
– slobodnou voľbou aktivít/pomôcok,_x000D_
_x000D_
– vlastným učebným tempom žiakov,_x000D_
_x000D_
– partnerským prístupom vo vzťahu učiteľ a žiak.