Pochádza z Nitry, momentálne už takmer rok žije v Banskej Štiavnici. Vyštudoval učiteľstvo matematiky a fyziky, neskôr sa zaoberal témou počítačom podporovaných experimentov na vyučovaní fyziky. Počas štúdia sa zúčastnil stáže v Centre for Microcomputer Applications v Amsterdame, kde sa venoval príprave počítačom podporovaných aktivít pre stredné školy. Momentálne učí na gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici predmety matematika fyzika. Venuje sa tiež popularizácii fyziky, bol dlhoročným animátorom na prírodovedných a fyzikálnych táboroch, spolupracoval pri prípravách fyzikálnej show. Vo voľnom čase vyrezáva, alebo tiež rád hrá spoločenské hry.