Pochádza z Bratislavy. Je skautka telom i dušou. Paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Obe štúdiá skončila s titulom Bc., po ktorom nastúpila na materskú „dovolenku“. Od septembra sa chystá dokončiť magisterské štúdium. Vďaka skautingu v sebe objavila vášeň k cestovaniu, spoznávaniu nových kultúr a hlavne ľudí. Po návšteve USA, Mexika a Islandu sa už ničoho nebojí. Má rada adrenalínové športy, úprimný smiech, spoločenské hry, zvieratá, prírodu, (svoje) deti, skauting a zumbu. Je dobrovoľníčkou a inštruktorkou Slovenského skautingu, kde vzdeláva mladých lídrov. Chcela by zmeniť školstvo aj pre svoje deti. Je členkou tímu aktívnych rodičov, ktorí pomáhajú zakladať novú bratislavskú školu orientovanú na hodnoty s využívaním inovatívnych prístupov výučby. Je veselá, bezprostredná a spoločenská.

Pedagogické projekty