Pochádza z Levíc, ale už od roku 1998 pobýva v Nitre. Najskôr ako študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, teraz ako učiteľka na základnej škole. Vyštudovala dejepis, politológiu a anglický jazyk. Vďaka metóde CLIL na škole prepája dejepis s anglickým jazykom. Ako triedna učiteľka už svojich žiakov povodila po Vysokých Tatrách, dopriala im lezecký park, plavbu na plti i jazdu tankom. Rada cestuje, lyžuje, číta knihy, pestuje turistiku, kempuje a už po niekoľký krát absolvuje cestu okolo Balatonu na bicykli. Školstvu sa venuje nielen ako učiteľka, ale aj ako matka dvoch školopovinných synov. Z jednej aj druhej strany tak vníma problémy a slabé miesta slovenského školstva. Ako matka a učiteľka sa snaží deti viesť ku kritickému mysleniu, učí ich slobodnej diskusii založenej na argumentácii a nabáda ich k tomu, aby slobodu vždy spájali so zodpovednosťou.