Narodil sa, žije a pracuje v Bratislave, s krátkou prestávkou na štúdium psychológie v Brne.
“Krátka prestávka” trvala takmer 8 rokov, počas ktorých si vyskúšal sínusoidu ľudského bytia.

Málokedy bol poslušným synom a ešte zriedkavejšie dobrým žiakom, čo bola preňho najlepšia príprava na povolania vychovávateľa detí s poruchami pozornosti a hyperkativitou.

 

K práci v školstve mal dlho zmiešaný postoj. No potom si zahral v divadelnej hre o živote J.A. Komenského a následne mal štastie absolvovať stáž pre neziskovú organizáciu Teach for Slovakia. Tieto skúsenosti ho viedli k hľadaniu uplatnenia vo vzdelávaní.

Zvládať prácu s deťmi mu pomáhajú rôzne vonkajšie a vnútorné zdroje, ako skúsenosti so schizofrenikmi, príležitostný šport, hra na ukulele a Zen.

Má rád bielu čokoládu a čierny humor a v budúcnosti by sa chcel viac venovať rodičom a učiteľom neposlušných detí.