Pochádzam  zo stredného Slovenska a moje detstvo je spojené so všetkým tým čarovným, čo ponúka bývanie na dedine.  Už na základnej škole som mala túžbu byť učiteľkou.  Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave som vyštudovala predmety matematika a chémia, ale rozšírila som si vzdelanie a už viac ako 20 rokov vyučujem na gymnáziu v Seredi predmety matematika  a informatika.

 
Okrem vyučovania  sa venujem realizácii rôznych projektov (napr. Projekt Comenius, Projekt Nadácie Orange), kde máme  spolu so žiakmi mali viac príležitostí pre rozvoj sociálnych vzťahov a ďalších vzdelávacích cieľov. Stále skúšam možnosti, kde načerpať inšpiráciu a nové skúsenosti, aby vyučovanie bolo inovatívne a motivujúce.

Mojim relaxom je volejbal, turistika, práca v záhradke. Mám rada všetko, čo je tvorivé. Riadim sa  krédom: „Nehľadaj výhovorky, prečo sa niečo urobiť nedá, ale pokús sa nájsť spôsob, ako to urobíš.“