Pochádzam z Novej Bane. Študovala som na UKF v Nitre odbor učiteľstvo a tlmočníctvo pre regionálny rozvoj, neskôr učiteľstvo –  anglický jazyk a literatúra. Učila som tri roky na gymnáziu, jeden rok v malej dedinskej škole a momentálne učím v Základnej škole s materskou školou Brehy.

Často hovorím, že nechodím do práce, ale do školy, pretože mnohokrát si medzi žiakmi pripadám ako ich spolužiačkaJ Snažím sa byť prísna, ale kamarátska a odovzdať im čo najviac vedomostí, ktoré mám nielen v angličtine, ale aj v mnohých iných oblastiach. Som veľmi vďačná, že mám úžasnú pani riaditeľku, ktorá ma podporuje v mojich rozhodovaniach a máme spoločnú víziu – zo školy postupne vytvoriť miesto, v ktorom sa budú žiaci vzdelávať s radosťou prostredníctvom tvorivých hodín. Na hodinách kombinujem tradičné a alternatívne metódy, prácu v skupinách, učenie formou filmu, sedenia v kruhu, projektové práce, spoluprácu so zahraničnými žiakmi a iné.

Som vydatá a s manželom máme jednu dcérku. Milujem svoju rodinu a prostredie, v ktorom žijem. Cítim, že tu viem zrelaxovať a oddýchnuť si. Rada čítam, relaxujem a stretávam sa s priateľmi.

Pedagogické projekty