Škola: ZŠ s MŠ Brehy
Ročník: 2018/19
Kategórie: banskobystrický kraj, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, komunikácia, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ

Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom tohto pedagogického projektu je zážitkovou formou oboznámiť žiakov s agresívnym správaním, šikanou a ich možnými dôsledkami. Výsledkom celoročného projektu je jednoduchá metodika s uskutočnenými aktivitami. Počas projektu sa rozvíja aj rovesnícke učenie.

Materiály na stiahnutie:

Bez šikany