Pochádzam z malej dedinky na Orave a študujem učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moja cesta k detskej duši začala u saleziánov don Bosca, kde som niekoľko rokov pôsobila ako animátorka. Keď sa raz stanem učiteľkou, chcela by som, aby moji žiaci zažili, že poznávanie je dobrodružstvo, ku ktorému je pozvaný každý z nás. Počas môjho štúdia ma zaujali rôzne alternatívy a pohľady, ktoré zatiaľ spoznávam iba po teoretickej stránke, no dúfam že raz sa mi ich podarí pretaviť do praxe.

Vo voľnom čase rada siahnem po dobrej knihe a šálke bylinkového čaju. Keď si potrebujem vyvetrať hlavu, tak unikám do hôr, kde sa zas a znova presviedčam, aký je tento svet krásny a že sa oplatí robiť dobré veci.

Pedagogické projekty