Škola: Cirkevná základná škola svätého Gorazda v Námestove
Miesto: Námestovo
Ročník: 2020/21
Kategórie: prvý stupeň ZŠ

Cirkevná základná škola v Námestove učí matematiku tradičným štýlom výučby. Žiaci v triedach nemajú tento predmet nejako zvlášť radi, až sa postupne stáva neobľúbeným. Na hodinách matematiky chýba konštruktivistický prístup, poznatky sa podávajú zväčša hotové, chýba vlastný zážitok z objavovania poznatku.

Cieľom tohto projektu bolo vzbudiť záujem učiteľov o konštruktivistický prístup vo vyučovaní a zvýšiť záujem vybraných žiakov o matematiku.

Materiály na stiahnutie:

Matematika konštruktívne

Galéria