Pochádzam z Dolného Kubína, mestečka, ktoré si snáď každý rodák necháva v srdci na celý život.  Po absolvovaní tunajšieho gymnázia P.O. Hviezdoslava som pokračoval v štúdiu filozofie a histórie na UK v Bratislave. Po ukončení štúdia som nastúpil ako učiteľ 2. trojročia v montessori škole v Lamači, kde som mal okolo seba skvelých ľudí a zároveň mentorov, pričom sa táto skúsenosť stala pre mňa kľúčovou v ďalšom pedagogickom smerovaní. Práve počas tohto pôsobenia som začal nazerať na úlohu učiteľa ako sprievodcu, ktorý pomáha deťom objavovať ich silné stránky a vytvára bezpečné a podnetné prostredie. Mal som to šťastie, že som mohol zažiť výučbu v niektorých alternatívnych zahraničných školách a tiež vidieť pri práci niektorých veľmi inšpiratívnych učiteľov a lektorov. Tieto skúsenosti ma viedli k záujmu aj o rôzne iné smery v pedagogike ako je napr. intuitívna pedagogika, Waldorf, či Summerhill. Samozrejme, je to len začiatok a človek prichádza stále na nové podnety, pričom samotná cesta je cieľ.

Aktuálne pôsobím ako vedúci učiteľ v skupine domáceho vzdelávania v Žiline, kde pracujeme s 23 deťmi, s ktorými si prežívame spoločne naše radosti, starosti, výzvy a najmä AHA! momenty ☺

Najväčšou záľubou je v súčasnosti pre mňa moja rodina a najväčším mentorom môj dva a pol ročný syn, ktorý mi dáva najväčšie pedagogické lekcie. Rád čítam, i keď aktuálne skôr knihy zakladám do políc, aby som sa náhodou v dôchodku nenudil. Nepohrdnem dobrou ázijskou kuchyňou a remeselným pivkom.

Pedagogické projekty