Autor: Matej Bruncko
Škola: Montessori School Žilina
Miesto: Žilina
Ročník: 2020/21
Kategórie: prvý stupeň ZŠ

Cieľom projektu bolo oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť s prácou s montessori materiálmi z matematiky. Vznikla podporná skupina jedenástich ľudí a facebooková skupina určená pre širšiu verejnosť. _x000D_
_x000D_
Projekt pomohol zatraktívniť vyučovanie matematiky na prvom stupni ZŠ a zlepšiť prospech žiakov (v porovnaní s ich rovesníkmi). Učiteľky vybraných tried boli aktívne účastníčky mojej podpornej skupiny._x000D_
_x000D_
V ročnom projekte sa podarilo dokázať, že montessori materiály a ich aplikácia v triede dokážu zlepšiť prospech žiakov, ktorým robí matematika problém. Tiež sa zistilo, že v triedach v ktorých sa tieto materiály používali, bola väčšia obľuba matematiky a žiaci sa na ňu viac tešili._x000D_
_x000D_
Identifikoval som materiály, ktoré sa najviac hodia do výučby na klasických školách._x000D_
_x000D_
Táto metóda má veľký potenciál využitia. Veľmi prospešné je pracovať s montessori materiálmi v predškolských zariadeniach a v zariadeniach, ktoré pracujú so zdravotne znevýhodnenými deťmi._x000D_
_x000D_
Video metodické materiály nájdete tu: https://www.facebook.com/groups/373080630709276/ _x000D_
_x000D_
Záverečnú prezentáciu projektu “Montematika” si prezrite TU._x000D_
_x000D_