Pochádzam z Liptovského Mikuláša, 17 rokov učím v rodnom meste na základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej. Vo svojej práci učiteľky 1. stupňa ZŠ považujem za kľúčové prepájať školské, rodinné a mimoškolské aktivity žiakov, v zmysle spolupráce učiteľa s rodičmi a žiakmi. Tiež budovanie zdravých vzťahov, založených na vzájomnej dôvere a otvorenosti. Žiaci strávia v škole veľmi veľa času, mali by sa v nej cítiť bezpečne, spokojne a mať k nej pozitívny vzťah.

Mám rada nové výzvy, vzdelávanie, čítanie odbornej literatúry, stretávanie sa s kolegami z iných škôl na rôznych fórach, toto všetko mi dáva zmysel v mojej práci, zároveň pomáha nevyhorieť, naopak načerpať nové impulzy a pozitívnu energiu. Som šťastná a vďačná, že som počas tejto svojej cesty pedagóga mala možnosť spoznať veľa inšpiratívnych učiteľov z celého Slovenska, s mnohými sme priatelia, podobne mysliaci a cítiaci. Vo svojom voľnom čase oddychujem dobrovoľníckou prácou v útulku pre zvieratá, mám rada leto, slnko, vodné športy, fitness, prácu v záhrade. Nemám rada zimu, tú by som najradšej prežila v stave hibernácie :D.