Od malička ma lákalo čaro neznámeho. Poznávanie znamenalo pre mňa dobrodružstvo, či už pri odhaľovaní tajomných zákutí v lesoch Malých Karpát, alebo objavovaní miest nedotknutých civilizáciou na odľahlých ostrovoch Melanézie. Túžba po poznaní ma zaviala na niekoľko rokov na štúdiá do Austrálie a do Číny. Po návrate na Slovensko som konečne našiel čas spoznať trochu aj sám seba, aby som zistil, že spoznávanie je vysoko nákazlivé, a tak som sa rozhodol radosťou z poznávania nakaziť tých, ktorí majú proti poznávaniu vybudovanú limitovanú imunitu – deti.

Cestu poznania momentálne absolvujem spolu s deťmi zo SZŠ na Bajkalskej ulici a vnímam ju ako cestu vzájomného obohacovania sa, zdieľania hodnôt, radostí, ale aj problémov, ktoré sa snažíme spoločnými silami vyriešiť. Dúfam, že táto cesta bude ešte veľmi dlhá a kľukatá, pretože je to práve ona, ktorá mi pomáha otvárať nové obzory a stavia predo mňa nové výzvy.