Učiteľstvo nebolo vždy úplne to, čomu som sa chcel venovať. Riadil som sa najmä tým, že som nechcel mať nudnú a rutinnú prácu. Študoval som na UKF v Nitre – učiteľstvo dejepisu a občianskej. Práca s deťmi ma oslovila už popri štúdiu, kedy som pracoval ako animátor v táboroch pre deti z detských domovov v OZ Bublina.

Po štúdiu som učil dva roky v Kremnici. Momentálne pôsobím už druhý rok na Základnej škole s materskou školou v Brehoch, kde vyučujem dejepis, občiansku náuku, etiku a hudobnú výchovu.

Baví ma skúšať nové veci, sledovať a zapájať do vyučovania modernejšie trendy, ako napr. učiť cez filmy, či viesť hodiny niekedy až neštandardne a inak. Práve moje súčasné pracovné pôsobisko, jeho smerovanie, dôvera a povzbudenie, ktoré tu mám, ma v tomto smere ešte viac nakoplo. Bol to aj jeden z dôvodov, pre ktorý som sa prihlásil do KI. Chcem byť lepším učiteľom a myslím, že KI mi v tom určite pomôže.

Mám veľmi rád hudbu, najmä rockovú. Už pár rokov pôsobím v kapele. Toto je taký môj únik z reality. Okrem toho rád čítam, chodím na koncerty a zbieram platne. Tiež som sa začal venovať včelám, tak sme sa začali vychovávať navzájom.

Pedagogické projekty