Monika pochádza z Veľkého Rovného. Učiteľstvo vyštudovala v Banskej Bystrici.

Svoj doterajší aj súčasný život žije v magickom svete kníh. V tom prvom boli odhora – nadol a oddola – nahor poukladané vo vysokých policiach – Artforum. V tom druhom kraľuje lev, ale nie je to ZOO. Aj keď hluk je tam niekedy väčší ako v ZOO, či na bojisku – ZŠ Narnia v Banskej Bystrici. Veľmi ju teší, ak brány týchto neobyčajných svetov kníh môže otvárať aj druhým – drobným ľudským tvorom.

Miluje prechádzať krajinou, ktorá vždy šepoce inak. Na jar vášňou po živote, v lete vysokou trávou, v jeseni umierajúcimi listami. A tiež rieky. Rieky, ktoré si tečú vlastným príbehom. V každom momente iné. Rieky, ktoré vedia byť hlboké aj plytké.