Vyštudovala elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených v Prešove. Už počas školy sa zaujímala o alternatívne prístupy k výchove a vzdelávaniu a túžila si založiť vlastnú školu.  Po štvorročnej praxi v štátnom školstve  sa rozhodla zastrešovať domáce vzdelávanie v spolupráci s o.z. Ateliér LES v Bratislave.

Vo svojej pedagogickej praxi používa rešpektujúcu komunikáciu,často vyučuje v exteriéroch a  zaujíma sa zážitkovú  a intuitívnu pedagogiku. Inšpiruje ju prístup k vzdelávaniu The Sudbury Valley School, či školy Summerhill.

 

Učarovala jej  AcroYoga, ktorú cvičí tretí rok, oddychuje pri kreslení mandál alebo turistike, vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu a rozvoju samej seba v profesnej aj osobnej oblasti.