Škola: Ateliér LES
Miesto: Bratislava
Ročník: 2016/2017
Kategórie: prvý stupeň ZŠ
V prírode sa dejú zmeny, moja duša tiež sa mení.
V projekte Kolobeh prírody spoznávame svet od svojho najbližšieho okolia. Pozorujeme, zaznamenávame a učíme sa zo zmien, ktoré sa okolo nás dejú. Pracujeme so svojim vnútrom a spoznávame svoj duševný svet pod vplyvom prírody.
Učivo je rozdelené do desiatich tematických blokov. V rámci nich si zvnútorňujeme pravidlá spolužitia a rozvíjame svoje životné zručnosti
Realizované ciele:
  1. Finančná zbierka vo vianočnom bazári na podporu práce chovateľskej stanice Sivé očko.
  2. Deti budú používať JA správu – vo väčšine prípadov deti komunikovali, ak sa im niečo nepáčilo týmto spôsobom „Mirko“ nie je mi to príjemné, nepáči sa mi keď do mňa strkáš/berieš veci bez opýtania…
  3. Deti sa slobodne vyjadrovali, čo sa im páči, čo by potrebovali alebo chceli inak, vedeli si vypýtať tému, ktorá by ich zaujímala, vedeli určiť, čo v danej téme by sa chceli dozvedieť, o témach, ktoré ich zaujali, si spontánne hľadali viacero informácií.
  4. Sčasti sa nám podarilo používať terminológiu pravidiel spolužitia – teda aktívne počúvanie – deti mali jasnú predstavu čo je a čo nie je aktívne počúvanie a vedeli aj zhodnotiť vlastné správanie vzhľadom k tomuto pravidlu a životných zručností – najmä priateľstvo, vedeli opísať, ktoré správanie je priateľské a ktoré už nie.
  5. Výuka v čo najväčšej miere prepojená so životom – tento bod sa naozaj podaril, ak sme sa učili o stromoch, boli sme v lese, ak sme niečo vyrábali, používali sme skutočné náradie (ostré nože, kladivá a klince…), upratovali spoločný dvor a priestory, vyrobili sme padáky aj sme ich reálne vyskúšali spúšťať z druhého poschodia…
  6. Spolupráca komunity – rodičia sa podieľali na vybavovaní rôznych exkurzií, pomáhali nám s materiálom, odvozmi, zúčastňovali sa spoločných akcií aj v poobedňajších hodinách.
  7. Celoročná téma bola spojená so životom detí, bol priestor na ich vlastné nápady a potreby.
  8. Týždenné témy boli spracované na základe mesačných tém a tie boli vhodne prepojené s celoročnou témou.
  9. Kľúčové učivo bolo nastavené podľa ŠVP, primerane veku dieťaťa s ohľadom na celoročnú tému.
  10. V blokoch bola použitá väčšina mozgovo-kompatibilných zložiek učenia sa.