Od detstva sa pohybujem v pomáhajúcej sfére, ani neviem kedy a čím ma tak inšpirovali a stále inšpirujú deti s pervazívnou vývinovou poruchou – čisté hyperúprimné duše :-). Práve kvôli nim som sa rozhodla s veľmi laickými a bazálnymi vedomosťami o tejto poruche, prihlásiť sa na špeciálnu pedagogiku. Tam sa môj záujem prehĺbil a pretrváva doteraz.

Vyštudovala som Špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave, zároveň s Riadením a organizáciou sociálnych služieb na Trnavskej univerzite v Trnave.
Vyskúšala som si prácu s deťmi z detského domova ešte ako gymnazistka, prácu s deťmi s intelektovým nadaním, všetko to boli dlhodobé “brigády”. Po absolvovaní štúdia na VŠ som pracovala v Bratislave v Spojenej škole v prípravnom ročníku ako učiteľka, kde som sa musela spoliehať sama na seba. Neskôr som pracovala ako odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg v detskom domove v Prešove. Aktuálne pôsobím v Košiciach na Spojenej škole v zložke ZŠ pre žiakov s autizmom. Učím žiakov  – prvákov s autizmom bez mentálneho postihnutia. Naši žiaci napriek hendikepu postupujú a zvládajú štandardy bežnej základnej školy s vyššou hodinovou dotáciou ako žiaci bez poruchy.
Veľmi rada sa vzdelávam, ale zároveň som prokrastinátor prvej triedy, všetko robím na poslednú chvíľu a čakám kedy si ma karma dobehne.
Vo voľnom čase som najradšej v lese alebo na turistike, rada čítam, ale aktuálne skôr nakupujem knihy, ktoré nestíham čítať.