Študoval geografiu a anglický jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite v Prešove, kde v roku 2018 získal PhD. v odbore Regionálna geografia. V rámci pôsobenia na univerzitnej pôde participoval na viacerých projektoch. Bol zakladateľom a organizátorom turistických výstupov prešovských geografov či celoslovenského florbalového turnaja univerzitných pastoračných centier Slovenska. Má bohaté cestovateľské skúsenosti. Vo vyučovaní a v práci so študentmi uplatňuje inovatívne a kreatívne prístupy s dôrazom na rozvoj soft skills. Na gymnáziu, kde v súčasnosti pôsobí, rozbehol program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, v rámci ktorého pomáha jeho študentom pri ich osobnostnom rozvoji. V roku 2019 sa stal absolventom Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU) v rámci organizácie LEAF a do Komenského inštitútu sa prihlásil, aby sa ďalej profesionálne rozvíjal.

Pedagogické projekty